Algemene en aanvullende voorwaarden kinderopvang

Wanneer u uw kind inschrijft bij een kinderdagverblijf, peuteropvang of buitenschoolse opvang, dienen zowel ouders als de kinderopvangorganisatie aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden gaan over de betaling van de opvang en de overeenkomst die door beide partijen is ondertekend, maar ook over het uitwisselen van informatie omtrent het welzijn van uw kind.

In onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden leest u welke voorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst met CKO de Ark van toepassing zijn. Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van Klantencontact. U kun hen bereiken via het telefoonnummer 030- 670 21 77.

christelijke_kinderopvang