Het professioneel handelen van onze opvangmedewerkers is gebaseerd op een landelijk pedagogisch beleidsplan. Hier kunt u het pedagogisch beleidsplan van CKO de Ark lezen. Voor elke locatie worden zaken nader verwoord in een pedagogisch werkplan. Deze vindt u op de verschillende locatiepagina’s.