Visie op de kinderopvang

CKO de Ark biedt kinderopvang in onder andere Capelle aan de IJssel, Delft, Huizen, Lopik en Urk en stelt zich als doel werkzaam te zijn in het belang van ouders en opvoeding van hun kinderen. Elk kind is welkom, ongeacht de achtergrond. CKO de Ark heeft een protestants-christelijke signatuur en baseert zich daarbij op de Bijbel die voor haar de basis is voor een positieve toekomstverwachting. Van daaruit willen we met onze kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bijdragen aan de vorming van kinderen tot verantwoordelijke en gelukkige mensen, dienstbaar aan God en de medemens.

Kinderen zijn een kostbaar goed.

Vele ouders hebben door middel van een belofte bij de doop, het opdragen van hun kind of anderszins de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een christelijke opvoeding. Vanuit die verantwoordelijkheid kiezen veel ouders voor christelijke onderwijs en ook voor christelijke kinderopvang. CKO de Ark biedt deze opvang: wij bieden zowel kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang vanuit een christelijk perspectief.

Identiteit en beleid

Het professioneel handelen van onze opvangmedewerkers is gebaseerd op een landelijk pedagogisch beleidsplan. Hier kunt u het pedagogisch beleidsplan van CKO de Ark lezen.

De thema’s waarmee binnen onze christelijke kinderopvang wordt gewerkt, zijn een onderdeel van het pedagogisch werkplan. Deze thema’s hebben relaties met de kerkelijke kalender, met jaarseizoenen en feestdagen. Er wordt zoveel mogelijk evenwichtig aandacht besteed aan godsdienstige en gewone dag-onderwerpen.